Các ứng viên có kinh nghiệm hoặc vừa tốt nghiệp

Cho dù bạn đã có kinh nghiệm có liên quan trong một khu vực tương đương hoặc lĩnh vực liên quan hoặc bạn vừa tốt nghiệp. Bạn có kinh nghiệm kỹ thuật với nhựa

Hãy cho chúng tôi biết về nghề nghiệp chuyên môn hiện tại của bạn và những gì bạn muốn đạt được với chúng tôi. Xin vui lòng gửi đầy đủ các chi tiết hồ sơ xin việc của bạn đến:

Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Nhựa Thiên Phú An 

Phòng Nhân Sự

Địa chỉ: thửa đất số 182, tờ bản đồ số 16, tổ 2 khu phố khánh long, phường tân phước khánh, TX tân uyên tỉnh bình dương
Điện thoại: 0274 36 86 736 – 0902 814 052
Email: thienphuan.pe@gmail.com
Website: thienphuanpe.com